„ZDRAVÝ INTERIÉR- výzva pre dizajnéra“

Interiér je vnútorné prostredie budov, v ktorom trávime v súčasnosti viac času ako vonku v exteriéri.

Riešením vnútorných priestorov, či už obytných alebo verejných, sa zaoberáme my :) interiéroví dizajnéri.

Naša profesia si vyžaduje kreatívne a estetické danosti, ale aj mnohé technické a odborné znalosti. Cieľom našich služieb je zlepšiť kvalitu vášho života. Vytvoriť pre vás pozitívne vnútorné prostredie, aby ste sa v ňom cítili BEZPEČNE, ZDRAVO A KOMFORTNE .

Ako interiér súvisí so zdravím?

Starostlivosť o zdravie je spojené s celkovým životným štýlom. O telo sa staráme zvonka aj z vnútra. To isté si vyžaduje aj prostredie, v ktorom všetci žijeme. Či už vonkajšie alebo vnútorné.

• Ergonómia je odbor, ktorý rieši zdravý vzťah medzi človekom a prostredím. Vyžaduje komplexné poznatky z antropológie, biomechaniky, fyziológie a taktiež psychológie.

Zdravý interiér zahŕňa mnoho rôznych faktorov. Od kvality ovzdušia, osvetlenia, akustických podmienok priestorov, optimálnych teplôt  jednotlivých miestností cez vhodné materiály, funkčné dispozície a interiérové prvky, optimálne rozmery a vzdialenosti až po správne nadstavenie finančných možností klientov.

Dobrá kvalita ovzdušia súvisí s dobrou ventiláciou, riadeným vetraním a použitím správnych materiálov, ktoré môžu pomôcť minimalizovať prítomnosť toxických látok v interiéroch. Použité materiály nie sú však zďaleka jediným prvkom, na ktorý upriamujeme pri našej práci pozornosť. Správnou cestou ku komfortnému interiéru je aj výber vhodného osvetlenia, ktoré pôsobí na vašu náladu. Svietidlá s rôznou intenzitou a farbou svetla môžu pomôcť minimalizovať únavu, zamedziť bolesti očí,  zlepšiť celkovú náladu a kvalitu spánku. Obdobným spôsobom na vás vplývajú zvuky. Optimalizovať hlučnosť spotrebičov, odrazivosť materiálov na rôznych plochách, to všetko vám môže zmeniť pôžitok z bývania a znížiť stres. Regulácia teploty a vlhkosti, či výber interiérových rastlín s tým tiež priamo súvisia. V neposlednom rade je dôležité aj to, aby ste odhadli správne investície do vášho bývania. 

Zdravou mierou  a určovaním priorít chceme v našom ateliéri vytvárať pre vás zdravé bývanie.

Tak ako? Chcete ísť aj vy touto cestou? Navrhneme Vám ZDRAVÝ INTERIÉR