ateliér ZDRAVÝ INTERIÉR

Interiér je vnútorné prostredie budov, v ktorom trávime v súčasnosti viac času ako vonku v exteriéri.

Riešením vnútorných priestorov, či už obytných, alebo verejných sa zaoberáme my :) interiéroví dizajnéri.

Naša profesia si vyžaduje kreatívne a estetické danosti, ale aj mnohé technické a odborné znalosti. Cieľom našich služieb je zlepšiť kvalitu vášho života. Vytvoriť pre vás pozitívne vnútorné prostredie, aby ste sa v ňom cítili - BEZPEČNE, ZDRAVO A KOMFORTNE .

Ako interiér súvisí so zdravím?

Starostlivosť o zdravie je spojené s celkovým životným štýlom. O telo sa staráme zvonka aj z vnútra :). To isté si vyžaduje aj prostredie v ktorom všetci žijeme.  Či už vonkajšie, alebo vnútorné.

• Ergonómia je odbor, ktorý rieši zdravý vzťah medzi človekom a prostredím. Vyžaduje poznatky aj z antropológie, biomechaniky, fyziológie a taktiež psychológie.

Zdravý interiér zahŕňa mnoho rôznych faktorov. Cez kvalitu ovzdušia, osvetlenia, akustické podmienky priestorov, optimálne teploty  jednotlivých miestností, až po  vhodné materiály, funkčné dispozície a interiérové prvky, optimálne rozmery a vzdialenosti, až po správne nastavenie finančných možností klientov.

Dobrá kvalita ovzdušia súvisí s dobrou ventiláciou, riadeným vetraním, použitím správnych materiálov, ktoré môžu pomôcť minimalizovať prítomnosť toxických látok v interiéroch. Použité materiály nie sú však zďaleka jediným prvkom, na ktorý upriamujeme pri našej práci pozornosť. Správnou cestou ku komfortnému interiéru je aj výber vhodného osvetlenia, ktoré pôsobí na vašu náladu. Svietidlá s rôznou intenzitou a farbou svetla môžu pomôcť minimalizovať únavu, zamedziť bolesti očí,  zlepšiť celkovú náladu, kvalitu spánku. Takým istým spôsobom na vás vplývajú zvuky. Optimalizovať hlučnosť spotrebičov, odrazivosť materiálov na rôznych plochách, to všetko vám môže zmeniť pôžitok z bývania a znížiť stres. Regulácia teploty a vlhkosti, či výber interiérových rastlín s tým tiež priamo súvisia. V neposlednom rade je dôležité aj to aby ste odhadli správne investície do vášho  bývania.

Zdravou mierou a určovaním priorít chceme v našom ateliéri vytvárať pre vás zdravé bývanie.

Tak ako? Chcete ísť aj vy touto cestou? Navrhneme Vám ZDRAVÝ INTERIÉR.